• Contributie

  Op 31 december van een lopend seizoen dient de contributie volledig te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

  Uitsluiting van wedstrijden en trainingen volgen indien de factuurdatum wordt overschreden. Ook kan WBSV gebruik maken van de mogelijkheid om de overgang naar een nieuwe vereniging te blokkeren.

  Leden en ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW gegevens bij de ledenadministratie; wijzigingen naar secretaris@vvwbsv.nl. Ook wanneer uw e-mail adres gewijzigd is dient u de secretaris per omgaande te informeren.

  De contributie wordt jaarlijks traditioneel per post verstuurd.

 • Contributie seizoen 2023-2024

  Leeftijd [*1]Contributie [*2]
  Jeugd trainingslid € 65
  5 t/m 7 jaar€ 145
  8 t/m 10 jaar€ 155
  11 t/m 13 jaar€ 165
  14 t/m 16 jaar€ 180
  17 t/m 18 jaar€ 190
  Senioren€ 215
  Dames 7x7€ 120
  Steunend/niet-spelend lid€ 85
 • [*1] Leeftijd uitgaande van 1 september

  [*2] Eventueel wasgeld inbegrepen