• Contributie

  Op 31 december van een lopend seizoen dient de contributie volledig te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

  Uitsluiting van wedstrijden en trainingen volgen indien de factuurdatum wordt overschreden. Ook kan WBSV gebruik maken van de mogelijkheid om de overgang naar een nieuwe vereniging te blokkeren.

  Leden en ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW gegevens bij de ledenadministratie; wijzigingen naar secretaris@vvwbsv.nl. Ook wanneer uw e-mail adres gewijzigd is dient u de secretaris per omgaande te informeren.

  De contributie wordt jaarlijks traditioneel per post verstuurd.

 • Contributie seizoen 2021-2022

  Leeftijd [*1]Contributie [*2]
  Jeugd trainingslid € 40
  5 t/m 7 jaar€ 120
  8 t/m 10 jaar€ 130
  11 t/m 13 jaar€ 140
  14 t/m 16 jaar€ 155
  17 t/m 18 jaar€ 165
  Senioren€ 185
  Dames 30+€ 95
  Niet-spelend lid€ 75
 • [*1] Leeftijd uitgaande van 1 september

  [*2] Eventueel wasgeld inbegrepen (voor de jeugd)