• Contributie

  Op 31 december van een lopend seizoen dient de contributie volledig te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

  Uitsluiting van wedstrijden en trainingen volgen indien de factuurdatum wordt overschreden. Ook kan WBSV gebruik maken van de mogelijkheid om de overgang naar een nieuwe vereniging te blokkeren.

  Leden en ouders van jeugdleden zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste registratie van NAW gegevens bij de ledenadministratie; wijzigingen naar secretaris@vvwbsv.nl. Ook wanneer uw e-mail adres gewijzigd is dient u de secretaris per omgaande te informeren.

  De contributie wordt jaarlijks traditioneel per post verstuurd.

 • Contributie seizoen 2022-2023

  Leeftijd [*1]Contributie [*2]
  Jeugd trainingslid € 50
  5 t/m 7 jaar€ 130
  8 t/m 10 jaar€ 140
  11 t/m 13 jaar€ 150
  14 t/m 16 jaar€ 165
  17 t/m 18 jaar€ 175
  Senioren€ 195
  Dames 30+€ 105
  Steunend/niet-spelend lid€ 75
 • [*1] Leeftijd uitgaande van 1 september

  [*2] Eventueel wasgeld inbegrepen (voor de jeugd)