• Lidmaatschap beëindigen

    Het lidmaatschap bij WBSV  loopt tot wederopzegging gedurende het voetbalseizoen automatisch door. Opzeggen graag voor 31 mei van een lopend voetbalseizoen. Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging per mail door de ledenadministratie van WBSV.

    Wanneer u na 15 juni opzegt, bent u in zake de jaarlijkse afdracht aan de KNVB en begroting van de vereniging een deel of de gehele contributie voor het volgende seizoen verschuldigd. 

    Bij opzeggen moet aan zowel de contributie van het lopende seizoen als openstaande KNVB boetes zijn voldaan. Ook eventuele wedstrijd- en trainingskleding moeten worden ingeleverd.

    Stuur uw volledige naam en reden waarom u uw lidmaatschap wilt beëindigen naar e-mail adres; secretaris@vvwbsv.nl.