• Lidmaatschap beëindigen

    Het lidmaatschap bij WBSV  loopt tot wederopzegging gedurende het voetbalseizoen automatisch door. Opzeggen graag voor 31 mei van een lopend voetbalseizoen. Het lidmaatschap is pas beëindigd na een bevestiging per mail door de ledenadministratie van WBSV.

    Bij opzeggingen na 15 juni, maar voor 1 oktober brengt WBSV 50% van het contributiebedrag voor het nieuwe seizoen in rekening. Bij opzeggingen na 1 oktober van een lopend voetbalseizoen bent u de volledige contributie verschuldigd.

    Bij opzeggen moet aan zowel de contributie van het lopende seizoen als openstaande KNVB boetes zijn voldaan. Ook eventuele wedstrijd- en trainingskleding moeten worden ingeleverd.

    Stuur uw volledige naam en reden waarom u uw lidmaatschap wilt beëindigen naar e-mail adres; secretaris@vvwbsv.nl.