• De maatregelen die de overheid neemt om het Corona virus in te dammen zijn inmiddels verder uitgebreid met onderstaande uitzonderingen.

  Sportverenigingen, Spurd en de gemeentes Purmerend en Beemster van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben een nieuwe noodverordening ingesteld per 11 mei:

  Met ingang van maandag 11 mei geldt:

  >>> Dat jongeren tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding en is enkel in de buitenlucht toegestaan. Er is geen maximale groepsgrootte.

  >>> Dat jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen maximale groepsgrootte. 

  >>> Dat volwassenen, boven de 18 jaar altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.

  Voor veelgestelde vragen zie deze link naar de website van het RIVM.

  Voor onze club houdt dit in dat de Kabouters onder 8, JO-9, JO-11 en JO-12 mogen trainen zonder 1,5 meter afstand, alle overige elftallen vanaf 13 jaar met 1,5 meter afstand.

  Onder deskundige begeleiding worden er trainingen en alternatieve voetbalvormen georganiseerd, ziet u onderstaande link naar de protocollen met betrekking tot de jeugd.

  Bij iedere training is er een zichtbaar persoon aanwezig, voor zover nu bekend zijn dat Jos Vlaar, Maaike Smit, Bart Bakker, Britt Meijer, Jesse Ordeman en Marianne Buis.

   

  Protocol amateurvoetbal jeugd KNVB

  Protocol verantwoord sporten NOC*NSF (nieuwe versie)

   

  Voor vragen betreft de organisatie en andere vragen kunt u terecht bij uw elftalleider.

   

  Met nadruk moet gezegd worden dat buiten deze uitzonderingen de bepalingen van de overheid van kracht zijn:

  - De kantine en kleedkamers blijven dicht, iedereen doucht thuis om extra contacten en reizen te voorkomen. Het toilet welke zich in de kleedkamers bevind mag bij hoge uitzondering gebruikt worden.

  - Competities starten niet voor het najaar, alle evenementen zijn tot 1 September verboden. 

  - Ouders mogen zich niet langs de lijn verzamelen i.v.m groepsvorming, 1,5 meter afstand moet worden aangehouden en handen mogen niet worden geschud. 

  De maatregelen die de overheid neemt hebben verder invloed op het verdere verloop van het huidige seizoen, ziet u onderstaand bericht:

   

  Bericht van het bestuur

   

  Wij hopen dat een ieder in deze geinformeerd is en zich bewust is van bovengenoemde maatregelen, mochten er vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Nader bericht volgt.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het bestuur