• Maatregelen Corona virus: UPDATE: BEPERKT OPEN VANAF MAANDAG 10 AUGUSTUS & REGISTRATIEPLICHT KANTINE

  10 aug 2020 Beheerder
 • Sportverenigingen, Spurd en de gemeentes Purmerend en Beemster van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben een nieuwe noodverordening ingesteld met de volgende versoepelingen per woensdag 1 juli:

  Sporten:

  Met ingang van woensdag 1 juli geldt dat voor alle leeftijdsgroepen het weer is toegestaan om te sporten zonder 1,5 meter afstand. Echter voor en na de activiteit geldt de 1,5 meter afstand voor alle deelnemers boven 18 jaar!.

  Voorzichtigheid blijft toch geboden, houdt u zich zoveel mogelijk aan onderstaande procollen opgesteld door de KNVB en NOC*NSF (laatstgenoemde is vernieuwd).

  Protocol KNVB

  Protocol NOC*NSF (versie 6)

  Voor vragen kunt u terecht bij uw elftalleider.

   

  Kantine:

  De sportkantine mag weer open per woensdag 1 juli onder het horeca protocol tot een maximum van 100 gasten. Dit is inclusief medewerkers, ziet u deze link naar het volledige horeca protocol.

  Een gezond verstand en 1,5 meter afstand houden is natuurlijk de standaard, de volgende zaken uit het horeca protocol zijn belangrijk.

   

  Voor alle gasten geldt:

  -> Blijf thuis wanneer je verkouden bent.

  -> Handen wassen bij binnenkomst en na ieder toiletbezoek.

  -> Maximaal 2 personen aan een tafel of aan de bar, indien het gaat om meer personen 1,5 meter afstand houden.

  -> Op het buitenterras mag je alleen zitten, niet staan.

  -> Betaal bij voorkeur contactloos.

  -> Wanneer je niet aan de regels houdt dan kan toegang worden ontzegd, handhaving kan ter controle langskomen.

   

  Voor alle medewerkers geldt hetzelfde als voor de gasten plus nog het volgende:

  -> Er is altijd één iemand verantwoordelijk voor de naleving van de regels.

  -> Wijs zowel de gasten als jouw collega's erop wanneer de regels niet worden nageleefd.

  -> Maak grondig schoon (stoelen,tafels, bar, keuken, deurklink, toilet) wanneer de gasten de kantine hebben verlaten.

  -> Vermijd kruislijnen in de keuken en achter de bar.

  - > Controleer op aanwezigheid van voldoende desinfecterende middelen.

   

  Per maandag 10 Augustus geldt er een registratieplicht voor de kantine met betrekking tot mogelijk brononderzoek door de GGD. Naam, telefoon en eventueel gezelschap moeten genoteerd worden wanneer u de kantine betreed. Deze gegevens moeten wij maximaal 4 weken bewaren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor brononderzoek (privacywetgeving, AVG). 

    

  Met nadruk moet gezegd worden dat buiten deze uitzonderingen de bepalingen van de overheid van kracht zijn:

  -> Per 1 juli mogen wij onze kleedkamers en douches weer openstellen. Voor 18 en ouder geldt, houdt hierbij de 1,5 meter afstand. Gezien de beschikbare ruimten in onze kleed- en doucheruimten is het aan te bevelen daar waar mogelijk het douche en kleedkamergebruik te beperken.

  -> Competities starten niet voor het najaar, alle evenementen zijn tot 1 September verboden. 

  -> Ouders mogen zich niet langs de lijn verzamelen i.v.m groepsvorming, 1,5 meter afstand moet worden aangehouden en handen mogen niet worden geschud. Alle mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.

   

  Wij hopen dat een ieder in deze geinformeerd is en zich bewust is van bovengenoemde maatregelen, mochten er vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen. Nader bericht volgt.

   

  Met vriendelijke groeten,

   

  Het bestuur