• Zoals bekend zijn de maatregelen die de overheid neemt om het Corona virus in te dammen inmiddels verder uitgebreid, onder andere alle sportclubs moeten gesloten blijven (dus ook geen trainingen) tot 28 April. Nader bericht volgt.

    Wij hopen dat een ieder in deze geinformeerd is, mochten er vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen.

    Met vriendelijke groeten,

    Het bestuur